WCAG 2.0 w skrócie – zalecenia dla informatyków

WCAG to anglojęzyczny skrót, który w tłumaczeniu na język polski oznacza wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. Tego typu wskazówki zostały zebrane i umieszczone w specjalnym dokumencie stanowiącym pomoc w zakresie budowania i projektowania serwisów internetowych, które spotkać można w wirtualnej przestrzeni. Najważniejszą cechą WCAG wydaje się być dostępność informacji dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Jednak kwestia tak zwanej dostępności ważna jest dla wszystkich użytkowników Internetu – warto więc zwracać na nią uwagę.

Gdzie szukać informacji na temat WCAG?

WCAG 2.0 to dokument cechujący się dużą zwięzłością, bowiem zawiera w sobie jedynie podstawowe, konkretne i uniwersalne zalecenia. Jednak zdarza się, że wskazówki te ciężko jest zastosować w praktyce w sposób bezpośredni. Dlatego też funkcjonują dwa inne dokumenty, które są już nieco bardziej obszerne, szczegółowe i mają charakter uzupełniający. Są to: Techniques for WCAG 2.0 oraz Understanding WCAG 2.0. Widać więc, że ilość informacji na temat WCAG jest naprawdę duża, a dostęp do nich nie jest w żaden sposób utrudniony. Łatwo można więc nabyć wiedzę dotyczącą tej tematyki. Ta powszechność wiąże się chociażby z rozpowszechnieniem się Technologii informacyjnej, czyli nowego sektora w branży IT.

Czy informacje związane z WCAG są znane twórcom stron?

Mimo to, dosyć przygnębiającym faktem, jest to, że w obecnych czasach nadal jest niewielu twórców, którzy mają jakąkolwiek wiedzę na temat WCAG. Duża ilość osób niepełnosprawnych korzystających z Internetu powinna jednak stać się przyczynkiem do tego, aby projektanci stron www oprócz wiedzy na temat języków programowania, mieli także odpowiednią ilość informacji o dokumentacji WCAG i sposobach jej stosowania. Jednak te osoby nie mają aż tak wiele czasu na zagłębianie się w tak obszernej wiedzy. Dlatego też mogą oni korzystać z różnorodnych streszczeń. Są one zredagowane prosto i bez użycia fachowej nomenklatury, dlatego każdy może je zrozumieć i bez przeszkód kreować witryny internetowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Jakimi zaleceniami powinni kierować się informatycy w zakresie WCAG?

Poniżej znajdują się zalecenia, których praktyczne zastosowanie może pomóc w przystosowaniu witryny internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • elementy graficzne umieszczane na stronie www powinny mieć zwięzły tekst alternatywny opisujący co znajduje się na danym zdjęciu

 • zalecane jest unikanie elementów animowanych i szybko poruszających się

 • jeśli na stronie udostępniane są pliki dźwiękowe, takie jak wywiady, audycje oraz wykłady, musi być dodana do nich transkrypcja tekstowa, natomiast pliki video powinny być uzupełnione o napisy

 • popularne pliki udostępniane na stronach powinny być dostępne do pobrania

 • treści na stronach muszą być łatwe w odbiorze, tak aby zrozumiały je również osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i słabiej wykształcone, trzeba także zwrócić na prawidłową redakcję takich tekstów

 • menu strony, czyli jej nawigacja musi być – logiczna i spójna, ponadto nie powinna się często zmieniać, a poruszanie się po stronie musi być dostępne z poziomu klawiatury

 • na stronach musi być dobrze widoczny tak zwany fokus, który będą mogły zauważyć nawet osoby słabowidzące

 • warto także zwrócić uwagę na wskaźniki – zaleca się, aby były one zrozumiałe oraz unikalne

 • zadbać trzeba również o właściwy kontrast kolorystyczny elementów przekazujących różnorodne treści

 • taka strona internetowa musi dawać się w łatwy sposób powiększać, nawet do 200%

 • poszczególne strony muszą posiadać unikalne tytuły informujące o ich zawartości, natomiast w układzie treści nie powinno się zapominać o nagłówkach

 • zamieszczane cytaty muszą znajdywać się w cudzysłowie

 • udostępniane na stronie tabele z danymi muszą być zbudowane w prosty sposób

 • ramki powinny być zatytułowane adekwatnie do treści, jaką reprezentują

 • na stronie ważne są formularze, muszą być one dobrze widoczne, a uzupełnianie ich powinno być zgodne z podstawowymi zasadami logiki

 • strona internetowa z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych powinna być dostępna na wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach, jak również urządzeniach tradycyjnych i mobilnych, przede wszystkim tych z wyłączoną obsługą CCS

Podsumowanie

Powyższe wskazówki w skrótowej formie prezentują najważniejsze założenia WCAG. Ważne, aby zapoznały się z nimi wszystkie osoby, które zajmują się przygotowywaniem zarówno warstwy językowej, jak i wizualnej stron internetowych. Dzięki temu budowniczy i administratorzy witryn dla niepełnosprawnych będą wiedzieli jak tworzyć strony przyjazne dla takich właśnie osób. I to bez względu na rodzaj ich niepełnosprawności, sprawdzi się w przypadku osób niesłyszących, niedowidzących, niewidomych, z niepełnosprawnościami ruchowymi, czy też z dysfunkcjami sfery intelektualnej. Trzeba jednak pamiętać, aby przy tym wszystkim uwzględniać rzeczywiste potrzeby tych osób – warto więc z nimi rozmawiać i bazować na ich doświadczeniu, jako najlepszym źródle informacji.

Zobacz projekt